Styremøter - Alver kulturråd har ordinære styremøter ca ein gong i månaden.

Medlemsmøter - vi freister å halde eit medlemsmøte/medlemskveld to gonger pr år.

Årsmøter - dette møtet held vi i april månad kvart år.

 

 

Alver kulturråd har eit godt samarbeid med administrasjonen i kommunen og rådet har mange faste gjeremål og tett oppfølging av pågåande saker. 

  • samarbeidsavtale med kommunen
  • uttale og jury kulturprisen og frivilligpris
  • uttale fordeling av rammar kulturmidlar
  • uttale fordeling kulturmidlar hovudtildeling våren
  • uttale fordeling kulturmidlar resttildeling hausten
  • uttale regelverk for utleige
  • uttale kommuneplan samfunnsdel høyringsutkast
  • uttale reguleringsplanar
  • aktiv i referansegrupper i samband med  kommunale nybygg
  • følger aktivt saken kring kulturhus - arealplassering