Sett av torsdag 24 aug. Då blir det paneldebatt med lokalpolitikarane berre to veker før kommunevalet 11 sept 2023.

Kva vil politikarane gjera for å gjennomføre den nylig vedtekne kulturplanen i Alver?
I samband med kommunevalet 2023 inviterer Alver Kulturråd og Strilabiblioteket til debatt om tema kultur. 
 Dei ulike politiske partia i Alver tek del i debatten.
Debattleiar vert Sølve Rydland, politisk redaktør i BA

 

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Tilskot og stønad

Tilskot og stønad

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Les mer