Uttalar frå Alver kulturråd

Uttalar frå Alver kulturråd

Publisert av Per Ole Ekker den 15.05.23. Oppdatert 07.07.23.

Alver kulturråd gir uttale på mange tema og innstillingar gjennom året.

Nokre uttaler kjem igjen kvart år:

  • Uttale fordeling kulturmidlar
  • Uttale spelemidlar lokale kulturbygg
  • Kultur arbeids og etableringsstipend

Og nokre uttaler på tema blir rådet beden om å komme med uttale på når det ligg føre eit ønskje om det:

  • Uttale ferdselsårer
  • Uttale kommuneplanar, kommunedelplanar, temaplanar m.fl.