Kultur som drivkraft - Kulturplan 2023-2035

Kultur som drivkraft - Kulturplan 2023-2035

Publisert av Ivar Hopland den 15.05.23. Oppdatert 23.02.24.

Planforslag for kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2023-2035 er ferdig.  Planforslaget har fått tittelen «Kultur som drivkraft» og gjeld det breie kulturområdet. Planen tek utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, som legg fram breie ambisjonar for kulturfeltet dei neste 12 åra.

Overordna planar med planregister finn du her