Årsmøte 17april
Styret har slik  sammensetning etter årsmøte :
Leiar ;      Ivar Hopland (attval 1 år)
Nestleiar; Mette Marei Træland (ikkje på val)
Sekretær: Morten Sæle ( ikkje på val)
Kasserar; Raymond Solli ( ikkje på val)
Styremedlem: Kjersti M. Wiik ( attval 2 år)
Styremedlem: Marit Gro Berge (ny 2år)
Styremedlem; Henrik Fanebust ( ny 2 år)
1. Vararepresentant ; Laura Camilla Størseth ( 1 år)
2. Vararepresentant; Heidi Johansen Mongstad  (1 å)

Fullstendig referat/protokoll  frå årsmøte vil verta lagt ut so snart den er klar.

Styret